1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. شناخت درمانی معاصر
شناخت درمانی معاصر شهرآب

شناخت درمانی معاصر

کد کتاب 121953

کتاب شناخت درمانی معاصر

نظریه ، پژوهش و درمان

 

 

تعداد صفحه
227
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید شناخت درمانی معاصر

دارای 5% تخفیف  

کتاب شناخت درمانی معاصر

کتاب شناخت درمانی معاصر

بخش اول : مقدمه

فصل 1 : آرون تی بک - ذهن - انسان و مربی

بخش دوم : مسائل نظری و مفهومی

فصل 2: نظریه افسردگی  بک : خاستگاه ها - جایگاه تجربی و جهت گیری های آتی  برای آسیب پذیری  شناختی

فصل 3: اثر بخشی درمان افسردگی

فصل 4: پژوهش و درمان شناختی  اختلال اضطراب فراگیر

فصل 5: شواهدی بر درمان شناختی -  رفتاری اختلال اضطراب  فراگیر و اختلال وحشت زدگی - دهه دوم

فصل 6 : تصمیم گیری و آسیب شناسی  روانی

بخش سوم :اختلالات اضطرابی و خلقی  و دیگر اختلالات محور

فصل 7: اختلال استرس پس از سانحه  از نظریه شناختی  تا درمان

فصل 8 : نظریه و درمان شناختی - رفتاری وسواس فکری - عملی سهم گذشته وپیشرفت های اخیر

فصل 9 : درمان فرا شناختی عناصر کنترل ذهن در فهم و درمان اختلال اضطراب فراگیرو اختلال استرس پس از سانحه

 

کتاب های مرتبط با شناخت درمانی معاصر