1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان
رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان شهرآب

رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

کد کتاب 121952

کتاب رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

آموزش مهارت های مثبت اندیشی

تعداد صفحه
110
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

دارای 5% تخفیف  

کتاب رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

کتاب رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

مشکل چیست؟

شناخت مفاهیم

دیدگاه دانشمندان

سالمندی

دیابت

خودمراقبتی

شادکامی

خودکارآمدی

روانشناسی مثبت گرا

الگوی کاربردی دستیابی به نتایج

نتیجه گیری

چالش ها

پیشنهادها

منابع

کتاب های مرتبط با رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان