1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان
رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

کد کتاب 121952

کتاب رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

آموزش مهارت های مثبت اندیشی

تعداد صفحه
110
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

دارای 5% تخفیف  

کتاب رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

کتاب رمز شادکامی و خودکارآمدی سالمندان

مشکل چیست؟

شناخت مفاهیم

دیدگاه دانشمندان

سالمندی

دیابت

خودمراقبتی

شادکامی

خودکارآمدی

روانشناسی مثبت گرا

الگوی کاربردی دستیابی به نتایج

نتیجه گیری

چالش ها

پیشنهادها

منابع