1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیک اتمی و هسته ای
فیزیک اتمی و هسته ای

فیزیک اتمی و هسته ای

کد کتاب 121948

کتاب فیزیک اتمی و هسته ای

تعداد صفحه
158
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فیزیک اتمی و هسته ای

دارای 5% تخفیف  

کتاب فیزیک اتمی و هسته ای

بخش اول: فیزیک اتمی

فصل اول: جنبه‌های ذره‌ای امواج

فصل دوم: جنبه‌های موجی ذرات

فصل سوم: ساختار اتم هیدروژن و چند الکترونی

بخش دوم: فیزیک هسته ای

فصل چهارم: مفاهیم پایه‌ای

فصل پنجم: خواص هسته‌ها

فصل ششم: مدل‌‌های هسته‌ای

فصل هفتم: شکافت هسته‌ای

فصل هشتم: انواع واپاشی‌ها

فصل نهم: واپاشی هسته‌ای و رادیواکتیویته

فصل دهم: واکنش‌های هسته‌ای

فصل یازدهم: فیزیک نوترون

فصل دوازدهم: آشکارسازی تابش های هسته‌ای