1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی
نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی علمی سنا
نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی علمی سنا علمی سنا  

نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی

کد کتاب 121946

کتاب نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی

چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی

دارای 5% تخفیف  

کتاب نمودارنامه ویروس شناسی پزشکی

فصل اول: کلیات ویروس‌شناسی

مقدمه 

تاریخچه 

تعاریف و مفاهیم اولیه 

طبقه‌بندی در ویروس‌ها 

انواع راسته‌های ویروسی (Orders) 

ساختمان ویروس 

اسید نوکلئیک ویروس‌ها 

قطبیت، سنس (Polarity) 

سایر بخش‌های ساختمان ویروس 

ذرات شبه ویروسی 

روش‌های تشخیصی عفونت ویروسی 

ارزیابی کمی ویروس 

تخلیص ویروس 

واکنش ویروس‌ها نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی 

مروری بر تکثیر ویروس 

مراحل تکثیر 

انواع جهش‌ها در ویروس 

واکنش بین ویروس‌ها 

باکتریوفاژها 

سیتولوژی ویروس‌ها 

شیمی‌درمانی ضد ویروس 

واکسن‌های ویروسی 

سنتز اینترفرون 

فصل دوم: ویروس‌های DNA دار 

پارو ویریده Parvo viridae 

آدنوویریده Adeno viridae 

پولیوما ویریده (Polyoma viridae) 

هرپس ویروس 

هپادنا ویریده hepadnavirisea 

پاکس ویریده Paxvirirdea 

مولوسی کنتاجیوزم 

یاتاپاکس ویروس 

فصل سوم: ویروس‌های دارای ژنوم RNA 

پیکورناویریده 

انتروویروس 

پولیوویروس 

کوکساکی ویروس 

رینوویروس 

آفتو ویروس 

هپاتوویروس 

رئوویریده Reovirirdae 

توگاویریده Togaviridae 

فلاوی ویریده Flavi viridae 

بونیاویریده Bonya viridae 

اورتومیکسوویریده Orthomyxo viridae 

پارامیکسوویریده Paramyxo viridae 

رابدوویریده Rabdoviridea 

رتروویریده 

ویروس HTLV 

ویروس نقص ایمنی انسانی HIV 

آرناویریده Arenaviridea 

آسترویریده Astriviridae 

کالسی ویریده Cateiviridea 

فیلوویریده Filoviridea 

بورناویریده 

کرونا ویریده Coronaviridea 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند