1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. مروری بر بیوشیمی
مروری بر بیوشیمی علمی سنا
مروری بر بیوشیمی علمی سنا علمی سنا  

مروری بر بیوشیمی

کد کتاب 121944

کتاب مروری بر بیوشیمی

تعداد صفحه
307
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مروری بر بیوشیمی

دارای 5% تخفیف  

کتاب مروری بر بیوشیمی

فصل اول: آب و تعادل اسید و باز

فصل دوم: اسیدهای آمینه، ساختمان سه‌بعدی و عملکرد پروتئین

فصل سوم: ساختمان و عملکرد آنزیم‌ها

فصل چهارم: ساختمان و نقش کربوهیدراتها

فصل پنجم: نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل ششم: لیپدها و لیپوپروتئین‌ها

فصل هفتم: غشاها وانتقالات

فصل هشتم: ویتامین ها و کوآنزیم ها و عناصر معدنی

و…