1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. صفر تا صد فیزیک عمومی
صفر تا صد فیزیک عمومی علمی سنا
صفر تا صد فیزیک عمومی علمی سنا علمی سنا  

صفر تا صد فیزیک عمومی

کد کتاب 121942

کتاب صفر تا صد فیزیک عمومی

تعداد صفحه
423
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید صفر تا صد فیزیک عمومی

دارای 5% تخفیف  

کتاب صفر تا صد فیزیک عمومی

فصل اول: بردارها و دستگاههای مختلف مختصات

فصل دوم: حرکت

فصل سوم: نیرو

فصل چهارم: تکانه و برخورد و مرکز جرم

فصل پنجم: حرکت دورانی

فصل ششم: کار و انرژی – گرانش

فصل هفتم: نوسان

فصل هشتم: الکترواستاتیک

فصل نهم: خازن و مقاومت

فصل دهم: مغناطیس

فصل یازدهم: القاء الکترومغناطیس

فصل دوازدهم: شاره ها

فصل سیزدهم: صوت

فصل چهاردهم: ترمودینامیک

فصل پانزدهم: نور هندسی و تداخل