1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2020
خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2020 اطمینان
خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2020 اطمینان اطمینان  

خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2020

کد کتاب 121939

کتاب خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2020

تعداد صفحه
330
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2020

دارای 20% تخفیف  

کتاب خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2020

بخش اول : کلیات میکروب شناسی

فصل 1 : دانش میکروب شناسی

فصل 2 : ساختمان سلول

فصل 3 : طبقه بندی باکتری ها 

فصل 4 : رشد ، بقا و مرگ میکروارگانیسم ها

بخش دوم : ایمنی شناسی

فصل 8 : ایمنی شناسی

بخش سوم : باکتری شناسی

فصل 9 : بیماری زایی عفونت های باکتریایی

فصل 10 : میکروبیوتای طبیعی بدن انسان

بخش چهارم : ویروس شناسی

بخش پنجم : قارچ شناسی

بخش ششم : انگل شناسی

بخش هفتم : میکروب شناسی پزشکی تشخیصی و ارتباط آن با کلینیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند