1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات اصول جراحی دهان فک و صورت شوارتز 2019 99-93
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات اصول جراحی دهان فک و صورت شوارتز 2019 99-93

Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات اصول جراحی دهان فک و صورت شوارتز 2019 99-93

کد کتاب 121935

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات اصول جراحی دهان فک و صورت شوارتز 2019

مجموعه سوالات منتخب بورد و ارتقاء 99 -93

به همراه پاسخ تشریحی

بزودی

زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات اصول جراحی دهان فک و صورت شوارتز 2019 99-93

دارای 5% تخفیف  

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات اصول جراحی دهان فک و صورت شوارتز 2019 99-93

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات اصول جراحی دهان فک و صورت شوارتز 2019 99-93