<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. اصول به کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم
اصول به کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم جامعه نگر
اصول به کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم جامعه نگر جامعه نگر  

اصول به کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم

کد کتاب 121920

کتاب اصول به کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم

تعداد صفحه
98
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول به کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول به کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم

 برگرفته از کتب و مقالات و منابع مختلف طب نوزادان

 شامل مباحث به کارگیری ونتیلاتور در نوزادان

کتاب اصول به کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم

فصل یکم: کمک تنفسی در نوزاد

فصل دوم: روشهای غیر تهاجمی

فصل سوم: تعاریف روشهای تهاجمی

فصل چهارم: مدهای تنفسی

فصل پنجم: تنظیم (SETUP) دستگاه

فصل ششم: تنظیم متغیرها با ABG

فصل هفتم: weaning

فصل هشتم: تهویه مکانیکی پر تواتر( HFV )

فصل نهم: نمودارهای تنفسی

کتاب های مرتبط با اصول به کارگیری ونتیلاتور در نوزاد ویراست دوم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند