1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء جراحی زیبایی جلد6
BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء جراحی زیبایی جلد6

BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء جراحی زیبایی جلد6

کد کتاب 121916

کتاب BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء جراحی زیبایی جلد6

همراه با نکات تکمیلی سایر مراجع بورد

تروما - پیترسون - شوارتز

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء جراحی زیبایی جلد6

دارای 5% تخفیف  

کتاب BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء جراحی زیبایی جلد6

کتاب BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء جراحی زیبایی جلد6