1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اتاق عمل
  4. خدمات دارویی در اتاق عمل راهنمای کاربردی داروسازان
خدمات دارویی در اتاق عمل  راهنمای کاربردی داروسازان

خدمات دارویی در اتاق عمل راهنمای کاربردی داروسازان

کد کتاب 121909

کتاب خدمات دارویی در اتاق عمل 

راهنمای کاربردی داروسازان

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خدمات دارویی در اتاق عمل راهنمای کاربردی داروسازان

دارای 10% تخفیف