1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی پاسخنامه تشریحی همراه اشکال، جداول، نمودارهای مقالات و منابع معتبر
IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی پاسخنامه تشریحی همراه اشکال، جداول، نمودارهای مقالات و منابع معتبر

IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی پاسخنامه تشریحی همراه اشکال، جداول، نمودارهای مقالات و منابع معتبر

کد کتاب 121900

کتاب IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی

تحت نظارت : احمد خلیلی، امیر رضا صفدریان، فرزاد نصری

با پاسخنامه تشریحی همراه اشکال، جداول، نمودارهای مقالات و منابع معتبر

ضروری برای کلیه ی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ایمونولوژی

مجموعه سوالات 13 سال اخیر آزمون های دکتری رشته ایمنی شناسی

تعداد صفحه
626
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی پاسخنامه تشریحی همراه اشکال، جداول، نمودارهای مقالات و منابع معتبر

دارای 10% تخفیف  

کتاب IQB ده سالانه دکتری ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 88-87

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 89-88

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 90-89

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 91-90

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 92-91

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 93-92

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 94-93

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 95-94

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 96-95

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 97-96

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 98-97

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 99-98

آزمون دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی سال 1400-1399

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند