1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. زبان انگلیسی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی
زبان انگلیسی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی اندیشه رفیع

زبان انگلیسی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

کد کتاب 121889

کتاب زبان انگلیسی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

تعداد صفحه
216
زبان
شابک
نوبت چاپ

خرید زبان انگلیسی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

دارای 5% تخفیف  

کتاب زبان انگلیسی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

این کتاب از منابع معتبر بین المللی استفاده شده است. حجم اندک این کتاب آن را به منبعی فوق العاده برای مرور و بخاطر سپاری مهم ترین واژگان و قواعد دستوری زبان انگلیسی تبدیل کرده است.

کتاب زبان انگلیسی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

کتاب های مرتبط با زبان انگلیسی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند