1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. آسیب های تروماتیک دندانی در کودکان راهنمای بالینی برای مدیریت و پیشگیری
آسیب های تروماتیک دندانی در کودکان راهنمای بالینی برای مدیریت و پیشگیری

آسیب های تروماتیک دندانی در کودکان راهنمای بالینی برای مدیریت و پیشگیری

کد کتاب 121888

کتاب آسیب های تروماتیک دندانی در کودکان راهنمای بالینی برای مدیریت و پیشگیری

تحت نظارت: دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری

زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید آسیب های تروماتیک دندانی در کودکان راهنمای بالینی برای مدیریت و پیشگیری

دارای 5% تخفیف  

کتاب آسیب های تروماتیک دندانی در کودکان راهنمای بالینی برای مدیریت و پیشگیری

کتاب آسیب های تروماتیک دندانی در کودکان راهنمای بالینی برای مدیریت و پیشگیری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند