1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. پرستاری سلامت جامعه جلد1
پرستاری سلامت جامعه جلد1

پرستاری سلامت جامعه جلد1

کد کتاب 121876

کتاب پرستاری سلامت جامعه جلد1

برگرفته از کتاب لنکستر

تعداد صفحه
348
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری سلامت جامعه جلد1

دارای 5% تخفیف  

کتاب پرستاری سلامت جامعه جلد1

در کتاب مذکور با قوانین و برنامه های بهداشتی کشور ایران مجموعه ای جامع فراهم نمایند. این اثر مطابق با آخرین سرفصل دروس پرستاری سلامت جامعه از سوی شورای عالی برنامه ریزی تالیف شده است. هر فصل با مرور اهداف و رئوس مطالب شروع شده و به کاربرد های بالینی مباحث در انتهای فصل پرداخته می شود.

کتاب پرستاری سلامت جامعه جلد1

فصل1:فعالیت جامعه-محور(مبنای تخصصی شدن در پرستاری بهداشت عمومی)
فصل2:مراقبت های بهداشتی اولیه
فصل3:وضعیت نظام بهداشتی و درمانی کشور ایران
فصل4:نظام ها و سازمان های بین المللی و ملی ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی
فصل5:آسیب پذیری(موضوعاتی برای قرن 21)
فصل6:استفاده از آموزش بهداشت و گروه ها در جهت ارتقا سلامت
فصل7:پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی
فصل8:خطرات بیماری های عفونی واگیر
فصل9:ایمن سازی فعال یا واکسیناسیون
فصل10:زنجیره سرما
فصل11:جمعیت و تنظیم خانواده
فصل12:بهداشت مادر و کودک
فصل13:پرستار در مدارس
فصل14:فقر و بی خانمانی
فصل15:موضوعات و مسائل بهداشتی مهاجران