<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. مهارتهای بالینی مامایی
مهارتهای بالینی مامایی گلبان
مهارتهای بالینی مامایی گلبان گلبان  

مهارتهای بالینی مامایی

کد کتاب 121873

کتاب مهارتهای بالینی مامایی

تعداد صفحه
456
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مهارتهای بالینی مامایی

دارای 5% تخفیف  

کتاب مهارتهای بالینی مامایی

فصل1: اصول معاینه شکمی: در طول بارداری و لیبر

فصل2: اصول معاینه شکمی: پس از زایمان

فصل3: ارزیابی علائم حیاتی مادر و نوزاد: اندازه گیری درجه حرارت

فصل4: ارزیابی علائم حیاتی مادر و نوزاد: اندازه گیری نبض

فصل5: ارزیابی علائم حیاتی مادر و نوزاد: اندازه گیری نبض

فصل6: ارزیابی علائم حیاتی مادر و نوزاد:ارزیابی تنفس

فصل7: ارزیابی علائم حیاتی مادر و نوزاد: ارزیابی عصبی

فصل8: اصول کنترل عفونت: احتیاط های استاندارد

فصل9: اصول کنترل عفونت: بهداشت دست

فصل10: اصول کنترل عفونت: اصول ضدعفونی

فصل11: اصول کنترل عفونت: گرفتن سواب ها

فصل12: اصول کنترل عفونت: برای مادر

فصل13: اصول کنترل عفونت: برای کودک

فصل14: اصول مدیریت دفع: دفع ادرار و سوندگذاری

فصل15: اصول مدیریت دفع ادرار: آنالیز ادرار

فصل16: اصول مدیریت حذفی: تخلیه مدفوع

فصل17: اصول مدیریت دفع: تهیه نمونه ادرار و مدفوع

فصل18: اصول تجویزه دارو: جنبه های قانونی، جذب دارو و حساسیت ها

فصل19: اصول تجویز دارو: تجویز داروهای خوراکی

فصل20: اصول تجویز داروی تزریقی: پیامدهای یادگیری

فصل21: اصول تجویز دارو: تجویز دارو از طریق واژن

فصل22: اصول تجویز دارو: تجویز دارو از طریق رکتوم

فصل23: اصول تجویز دارو: تجویز داروهای وریدی

فصل24: اصول تجویز دارو: داروهای استنشاقی: انتونکس

فصل25: اصول تجویز دارو: بی دردری اپیدورال

فصل26: اصول تجویز دارو: تجویز تحریک الکترونیکی عصب

فصل27: تسهیل مهارت های مربوط به زایمان: پوزیشن مطولب جنین

فصل28: تسهیل مهارت های مربوط به زایمان: استفاده از اسپکولوم کاسکو

فصل29: تسهیل مهارت های مربوط به زایمان: زدودن مامبران ها

فصل30: اصول مهارت های حین زایمان: مسائل مرحله اول

فصل31: اصول مهارت های حین زایمان: مسائل مرحله دوم

فصل32: اصول مهارت های حین زایمان: مرحله سوم

فصل33: اصول مهارت های حین زایمان: معاینه جفت

فصل34: اصول مهارت های حین زایمان: ترمیم پرینه

فصل35: اصول مهارت های حین زایمان: مدیریت زایمان در منزل

فصل36: اصول مهارت های حین زایمان: مدیریت لیبر و زایمان در آب

فصل37: ارزیابی نوزاد: ارزیابی در هنگام تولد

فصل38: ارزیابی کودک: معاینه روزانه

فصل39: ارزیابی نوزاد: نمونه گیری از خون مویرگی

فصل40: ارزیابی نوزاد: دیسپلازی گسترده هیپ

فصل41: اصول تغذیه نوزاد: تغذیه با شیر مادر

فصل42: اصول تغذیه نوزاد: تغذیه فنجانی

فصل43: اصول تغذیه نوزاد: ضدعفونی کردن وسایل تغذیه

فصل44: اصول تغذیه نوزاد: تغذیه با شیر خشک

فصل45: اصول تغذیه نوزاد: تغذیه نازوگاستریک

فصل46: اصول رگ گیری و درمان داخل وریدی: سوراخ کردن ورید

فصل47: اصول فلبوتومی و درمان داخل وریدی: کانولاسیون داخل وریدی (جایگذاری آنژیوکت)

فصل48: اصول فلبوتومی و درمان داخل وریدی: انفوزیون داخل وریدی

فصل49: اصوب فلبوتومی و انفوزیون داخل وریدی: ترانسفوزیون خون

فصل50: اصول حمل دستی

فصل51: اصول مهارت های قبل از جراحی

فصل52: اصول مدیریت زخم: ترمیم و مراقبت

فصل53: اصول مدیریت در محدودیت حرکتی: مراقبت از نواحی تحن فشار

فصل54: اصول مدیریت در محدودیت حرکتی: پیشگیری از ترومبوآمبولیسم وریدی

فصل55: اصول احیاء قلبی ریوی: احیاء مادری

فصل56: اصول احیاء قلبی ریوی: احیاء نوزاد

کتاب های مرتبط با مهارتهای بالینی مامایی