1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم 2018
درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم 2018 اندیشه رفیع
درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم 2018 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم 2018

کد کتاب 121867

کتاب درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم 2018

مرجع معرفی شده از سوی شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تعداد صفحه
446
زبان
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم 2018

دارای 20% تخفیف  

کتاب درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم 2018

در این کتاب بیماری ها و اختلالات خردسالان توسط گروه سنی و سیستم بدنی طبقه بندی شده و از دیدگاه کار پرستاری توضیح داده شده است. کتاب حاضر مرجع معرفی شده از سوی شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی است.

کتاب درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم 2018

فصل1: چشم انداز های پرستاری کودکان
فصل2: تاثیر اجتماع, فرهنگ, مذهب و خانواده بر ارتقا سلامتی کودک
فصل3: ارتقا سلامتی کودک شیرخوار و خانواده
فصل4: مشکلات سلامت شیرخوار
فصل5: ارتقا سلامت کودک نوپا و خانواده
فصل6: ارتقا سلامت کودک سن قبل از مدرسه و خانواده
فصل7: مشکلات سلامت در اوایل خردسالی
فصل8: ارتقا سلامت کودک سن مدرسه و خانواده
فصل9: مشکلات سلامت در کودکان سن مدرسه
فصل10: ارتقا سلامت نوجوان و خانواده
فصل11: مشکلات سلامتی نوجوانان
فصل12: بیماری های عفونی و مسری دوران کودکی