1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد نوروسرجری 1399
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد نوروسرجری 1399

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد نوروسرجری 1399

کد کتاب 121858

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد نوروسرجری 1399

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد نوروسرجری 1399

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد نوروسرجری 1399

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد نوروسرجری 1399

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند