1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. اصول تحقیق کیفی
اصول تحقیق کیفی اندیشه رفیع
اصول تحقیق کیفی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول تحقیق کیفی

کد کتاب 121839

کتاب اصول تحقیق کیفی

شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری

ویراستاری علمی و ادبی و مدیریت تدوین: دکتر محمد علی چراغی

زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید اصول تحقیق کیفی

دارای 20% تخفیف  

کتاب اصول تحقیق کیفی

کتاب اصول تحقیق کیفی