1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. گنجینه جامع سوالات آمار زیستی
گنجینه جامع سوالات آمار زیستی علمی سنا
گنجینه جامع سوالات آمار زیستی علمی سنا علمی سنا  

گنجینه جامع سوالات آمار زیستی

کد کتاب 121836

کتاب گنجینه جامع سوالات آمار زیستی

با پاسخ تشریحی

تعداد صفحه
242
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه جامع سوالات آمار زیستی

دارای 10% تخفیف  

کتاب گنجینه جامع سوالات آمار زیستی

فصل اول: آمار توصیفی

فصل دوم: آنالیز ترکیبی و احتمال

فصل سوم: انواع متغیرهای تصادفی

فصل چهارم: توزیع های خاص

فصل پنجم: فاصله اطمینان

فصل ششم: آزمون فرض

فصل هفتم: تحلیل واریانس و کواریانس

فصل هشتم: نمونه گیری

فصل نهم: آزمون های ناپارامتری

فصل دهم: ضریب همبستگی و رگرسیون

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند