1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت
مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت

مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت

کد کتاب 121831

کتاب مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت

رفرنس رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ارشد وزارت بهداشت

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت

دارای 5% تخفیف  

کتاب های مرتبط با مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت