1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. اقتصاد مراقبت سلامت
اقتصاد مراقبت سلامت علمی سنا
اقتصاد مراقبت سلامت علمی سنا علمی سنا  

اقتصاد مراقبت سلامت

کد کتاب 121829

کتاب مروری جامع براقتصاد مراقبت سلامت

ویژه آزمون دکتری وزارت بهداشت رشته اقتصاد سلامت

شابک
نوبت چاپ

خرید اقتصاد مراقبت سلامت

دارای 5% تخفیف