1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. اقتصاد مراقبت سلامت
اقتصاد مراقبت سلامت

اقتصاد مراقبت سلامت

کد کتاب 121829

کتاب مروری جامع براقتصاد مراقبت سلامت

ویژه آزمون دکتری وزارت بهداشت رشته اقتصاد سلامت

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید اقتصاد مراقبت سلامت

دارای 5% تخفیف