1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. درسنامه اقتصاد کلان
درسنامه اقتصاد کلان

درسنامه اقتصاد کلان

کد کتاب 121828

کتاب درسنامه اقتصاد کلان

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید درسنامه اقتصاد کلان

دارای 5% تخفیف  

کتاب درسنامه اقتصاد کلان

فصل اول: تقاضا، عرضه، تعادل
فصل دوم: کشش
فصل سوم: نظریه رفتار مصرف کننده
فصل چهارم: نظریه رفتار تولیدکننده
فصل پنجم: هزینه
فصل ششم: بازار رقابت کامل
فصل هفتم: بازار انحصار کامل
فصل هشتم: بازار رقابت انحصاری و بازار عوامل تولید

کتاب های مرتبط با درسنامه اقتصاد کلان