1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. صفر تا صد نظریه های شخصیت و روان درمانی
صفر تا صد نظریه های شخصیت و روان درمانی علمی سنا
صفر تا صد نظریه های شخصیت و روان درمانی علمی سنا علمی سنا  

صفر تا صد نظریه های شخصیت و روان درمانی

کد کتاب 121825

کتاب صفر تا صد نظریه های شخصیت و روان درمانی

آموزش مبتنی بر درسنامه و تست

چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید صفر تا صد نظریه های شخصیت و روان درمانی

دارای 10% تخفیف  

کتاب صفر تا صد نظریه های شخصیت و روان درمانی

بخش اول: کلیات

بخش دوم: نظریات و درمان های روان پویشی

بخش سوم: نظریه ها و درمان های وجودی و انسانگرا

بخش چهارم: نظریه ها و درمان های یادگیری و شناختی

بخش پنجم: نظریه ها و درمان های آمادگی

بخش ششم: نظریه های زیستی- تکاملی

بخش هفتم: رویکردهای درمانی مهم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند