1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. ضروریات روانشناسی بالینی جلد دوم
ضروریات روانشناسی بالینی جلد دوم علمی سنا
ضروریات روانشناسی بالینی جلد دوم علمی سنا علمی سنا  

ضروریات روانشناسی بالینی جلد دوم

کد کتاب 121821

کتاب ضروریات روانشناسی بالینی جلد دوم

تعداد صفحه
472
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ضروریات روانشناسی بالینی جلد دوم

دارای 10% تخفیف  

کتاب ضروریات روانشناسی بالینی جلد دوم

بخش اول: آسیب شناسی روانی

فصل اول: کاپلان 5-DSM

فصل دوم: اختالل افسردگی عمده و دوقطبی

فصل سوم: اختالالت اضطرابی بر اساس فصل نهم کاپلان

فصل چهارم: اختلال وسواسی بر حسب کاپلان

اختلالات تروما یا آسیب و اختلال استرس حاد

و…

بخش دوم: خلاصه نظریه ی شخصیت فیست

فصل اول: درآمدی بر نظریه ی شخصیت

فصل دوم: نظریه روانکاوی فروید

فصل سوم: روانشناسی فردنگر آدلر

فصل چهارم: روانشناسی تحلیلی یونگ

فصل پنجم: نظریه ی روابط شیء کلاین

و…

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند