1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. ترجمه کامل دو جلدی بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع)
ترجمه کامل دو جلدی بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع) اندیشه رفیع
ترجمه کامل دو جلدی بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع) اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
ترجمه کامل دو جلدی بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع) اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ترجمه کامل دو جلدی بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع)

کد کتاب 121811

کتاب ترجمه کامل دو جلدی بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع)

با مقدمه و تحت نظارت: دکتر پروین پاسالار

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ترجمه کامل دو جلدی بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع)

دارای 25% تخفیف  

کتاب ترجمه کامل دو جلدی بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع)

کتاب ترجمه کامل دو جلدی بیوشیمی مصور هارپر 2018 (اندیشه رفیع)

ساختار و عملکرد های پروتئین ها و آنزیم ها

آنزیم ها: کینتیک ها ، تنظیم و بیوانفورماتیک

بیوانرژتیک

متابولیسم کربوهیدرات ها

متابولیسم لیپیدها

متابولیسم برای پروتئین ها و اسیدهای آمینه

ساختار، عملکرد، و همانند سازی ماکرومولکول های اطلاعاتی

بیوشیمی ارتباطات خارج سلولی و داخل سلولی

مباحث ویژه (الف)

مباحث (ب)

مباحث ویژه (ج)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند