1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. سم شناسی
  5. راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم
راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم آبادیس طب
راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم آبادیس طب آبادیس طب  

راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم

کد کتاب 121801

کتاب راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم

تعداد صفحه
520
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم

دارای 15% تخفیف  

کتاب راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مصالعه موردی بیمار مسموم

کتاب راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم

فصل1: رویکرد عمومی در مسمومیت با داروها

فصل2: مسمومیت های دارویی

فصل3: ترکیبات مورد سوء مصرف

فصل4: آفت کش ها

فصل5: الکل ها

فصل6: فلزات سنگین

فصل7: گازهای سمی

فصل8: هیدروکربن ها

فصل9: محصولات خانگی

فصل10: ویتامین ها

فصل11: مار گزیدگی و عقرب گزیدگی

فصل12: فرآورده های گیاهی و طب مکمل

فصل13: قارچ ها

فصل14: مسمومیت غذایی باکتریایی

فصل15: معرفی بیمار در مسمومیت های متفرقه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند