1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو میتراکرباسی2019
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو میتراکرباسی2019 آرتین طب
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو میتراکرباسی2019 آرتین طب آرتین طب  
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو میتراکرباسی2019 آرتین طب آرتین طب  
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو میتراکرباسی2019 آرتین طب آرتین طب  

Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو میتراکرباسی2019

کد کتاب 121799

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو 2019

به همراه پاسخنامه تشریحی

تعداد صفحه
441
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو میتراکرباسی2019

دارای 10% تخفیف  

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو 2019

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات تالیفی رادیولوژی دهان وایت فارو 2019

فصل1: فیزیک

فصل2: اثرات بیولوژیک رادیاسیون یونیزان

فصل3: ایمنی و حفاظت

فصل4: تصویربرداری دیجیتال

فصل5: تصویر برداری با فیلم

فصل6: هندسه تابش

فصل7: تصاویر داخل دهانی

فصل8: تصویربرداری جمجمه و سفالومتری

فصل9: تصویر برداری پانورامیک

فصل10: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی: دریافت حجمی

فصل11: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی: آماده سازی حجمی

فصل12: آناتومی رادیوگرافی

فصل13: سایر مدالیته های تصویربرداری

فصل14: آن سوی تصویربرداری سه بعدی

فصل15: ایمپلنت های دندانی

فصل16: تضمین کیفیت و کنترل عفونت

فصل17: تجویز تصویربرداری های تشخیصی

فصل18: اصول تفسیر رادیوگرافی

فصل19: پوسیدگی های دندانی

فصل20: بیماری های پریودنتال

فصل21: ناهنجاری های دندانی

فصل22: شرایط التهابی فکین

فصل23: سیست ها

فصل24: تومورها و نئوپلاسم های خوش خیم

فصل25: بیماری های درگیرکننده ساختارهای استخوان

فصل26: نئوپلاسم های بدخیم

فصل27: تروما

فصل28: بیماری های سینوس پارانازال

فصل29: آنومالی های کرانیوفاشیال

فصل30: اختلالات مفصل تمپورومندیبولار

فصل31: کلسیفیکاسیون ها و استخوانی شدن های بافت نرم

فصل32: بیماری های غدد بزاقی

فصل33: پزشکی قانونی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند