1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان های موج سوم
  5. پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی
پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی

پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی

کد کتاب 121796

کتاب پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی

مجموعه درمان های اثر بخش

راهنمای درمانگر

تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی

دارای 3% تخفیف  

کتاب پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی

این کتاب طراحی شده است که ویژگی مشترک آن‏ها واکنش هیجانی بیش از اندازه نامناسب همراه با احساس عدم کنترل هیجانات در فرد می‌باشد. تدوین پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی در اختلالات هیجانی از ترکیب اصول پایه‏ای درمان‌های شناختی رفتار سنتی که از نظر تجربی به اثبات رسیده همراه با پیشرفت‌های حاصل از مطالعات بر روی تنظیم هیجان و بدتنظیمی‌های هیجان بدست آمده است و به اصول اساسی درمان‌های شناختی رفتاری نظیر مواجهة رفتاری، هیجانی و جسمانی، شناسایی و اصلاح شناخت‏های ناسازگار و خاموشی از طریق جلوگیری از راهبردهای اجتناب شناختی و رفتاری متعهد است. امید است مطالعه این کتاب توسط متخصصین سلامت روانی بتواند در جهت پیاده‌سازی درمان‏های موثرتر و به روزتر راهگشا باشد.

کتاب پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی

بخش1: پیش زمینه ای برای درمانگران

فصل1: معرفی پروتکل یکپارچه

فصل2: اصول پایه و زیربنایی درمان و طرح کلی رویه درمانی

فصل3: اطلاعات بیشتر برای درمانگران

فصل4: نگاهی اجمالی به شکل و رویه عمومی درمان

بخش2: ارئه درمان

فصل5: ارزیابی کارکردی و معرفی درمان

فصل6: هدف گزینی و حفظ انگیزه

فصل7: درک هیجانات

فصل8: ذهن آگاهی هیجانی

فصل9: انعطاف پذیری شناختی

فصل10: مقابله با رفتارهای هیجانی

فصل11: درک و مواجهه با حس های جسمانی

فصل12: مواجهه های هیجانی

فصل13: داروهایی برای اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات هیجانی

فصل14: شناسنایی دساوردها و نگاه به آینده

فصل15: استفاده از پروتکل یکپارچه در قالب گروهی