1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد سلامت
درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد سلامت علمی سنا
درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد سلامت علمی سنا علمی سنا  

درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد سلامت

کد کتاب 121781

کتاب درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد سلامت

تعداد صفحه
328
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد سلامت

دارای 15% تخفیف  

کتاب درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد سلامت

بخش یکم: اقتصاد سلامت (دکتر محسن مهرآرا)

  • مربوط به رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد سلامت

بخش دوم: اقتصاد سلامت (دکتر عبادی)

  • مربوط به رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد سلامت

بخش سوم: مدیریت مالی مراقبت سلامت

  • مربوط به رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد سلامت

بخش چهارم: نکات کتاب اقتصاد سلامت و مراقبت های سلامت

  • شرمن فولند

بخش پنجم: اقتصاد سلامت اصول و جریان منابع

  • مربوط به رشته اقتصاد سلامت

بخش ششم: مبانی اقتصاد بهداشت و درمان

  • مربوط به رشته اقتصاد سلامت

بخش هفتم: مدیریت مالی ریموند پی. نوو

  • مطالعه آزاد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند