<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط
راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط ارجمند
راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط ارجمند ارجمند  

راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط

کد کتاب 121776

کتاب راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط

مجموعه تئوری انتخاب در عمل

چگونه با افراد مهم زندگی بهتر کنار بیایید

تعداد صفحه
80
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط

دارای 3% تخفیف  

کتاب راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط

این کتاب جزئیات روابط را به شیوه‌ای قابل فهم توصیف می‌کند و توصیه‌های کاربردی متعددی برای ارتقای روابط پیشنهاد می‌کند. تئوری انتخاب یک سطح جدید به موضوع روابط اضافه کرده است، سطحی که دانش رایج فعلی دربارۀ روابط فاقد آن بود. با توجه به مشکلات روزافزون زوجین و افزایش طلاق اعم از فیزیکی یا عاطفی، به نظر می‌رسد کتاب‌های آموزشی در باب نحوۀ حل تعارضات و مشکلات زناشویی، فنون مذاکره، شناخت شباهت‌ها و تفاوت‌های دنیای کیفی زوجین و نیازهای اساسی آنها و همچنین آشنایی با مؤلفه‌های رفتاری خود و شریک زندگی می‌تواند سهم بسزایی در کاهش تعارضات زناشویی و بهتر کنار آمدن زوجین با یکدیگر داشته باشد. ضمن اینکه کتاب حاضر صرفاً برای زوجین تألیف نشده و چنانکه در عنوان کتاب نیز قید شده، به شیوه‌های کنار آمدن بهتر با افراد مهم زندگی می‌پردازد.

کتاب راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط

فصل1: آماده سازی صحنه

فصل2: روان شناسی تئوری انتخاب

فصل3: نحوه کاربست تئوری انتخاب در روابط

فصل4: مالک مشکل چه کسی است؟

فصل5: تعامل موثر

فصل6: خلق تصاویر مشترک دنیای کیفی

فصل7: انتظارات

فصل8: مذاکره برای برد برد برد

فصل9: چیزی ارزشمندتر از خودتان را ترجیح دهید

فصل10: خوشحال برای همیشه

فصل11: پلکان قدردانی

فصل12: اگر رابطه ای نداشته باشم چه کار کنیم؟

کتاب های مرتبط با راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط