1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی شناختی
  5. راهنمای جامع درمان های رفتاری برای اختلالات خواب
راهنمای جامع درمان های رفتاری برای اختلالات خواب ارجمند

راهنمای جامع درمان های رفتاری برای اختلالات خواب

کد کتاب 121775

کتاب راهنمای جامع درمان های رفتاری برای اختلالات خواب

تعداد صفحه
456
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای جامع درمان های رفتاری برای اختلالات خواب

دارای 3% تخفیف  

کتاب راهنمای جامع درمان های رفتاری برای اختلالات خواب

کتاب حاضر یک منبع جامع در زمینه مداخلات و درمان‌های اختلالات خواب است که سعی کرده است کلیه درمان‌ها و مداخلاتی را که تاکنون برای انواع اختلالات خواب طراحی شده‌اند به تفصیل بیان کرده و کاربرد آنها را برای اختلالات خواب نشان دهد. امید است که کتاب حاضر بتواند راهنمایی مناسب برای کارکنان سلامت روان بوده و اندکی از خلا موجود در این زمینه را کاهش دهد.

کتاب راهنمای جامع درمان های رفتاری برای اختلالات خواب

بخش1: پروتکل های درمانی طب رفتاری خواب برای بی خوابی

فصل1: درمان محدودسازی خواب

فصل2: درمان کنترل محرک

فصل3: بهداشت خواب

فصل4: آرام سازی برای بی خوابی

فصل5: تراکم خواب

فصل6: درمان قصد متناقض

فصل7: آزمایش های رفتاری

فصل8: مداخله برای کاهش باورهای غیر مفید درباره حواب

فصل9: مداخله برای کاهش سوء ادراک

فصل10: مداخله برای کاهش استفاده از رفتار های ایمنی بخش

.

بخش2: پروتکل های طب رفتاری خواب برای تبعیت و درمان اختلالات خواب درون زاد

فصل18: درمان افزایش انگیزش انگیزه بخشی تبعیت از فشار راه تنفسی مثبت PAP

فصل19: مواجهه درمانی برای واکنش های هراس از مکان های بسته نسبت به فشار تنفسی مثبت مداوم

فصل20: برنامه خود مدیریتی آپنه خواب

.

کتاب های مرتبط با راهنمای جامع درمان های رفتاری برای اختلالات خواب