1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روان شناسی فرهنگ
روان شناسی فرهنگ ارجمند

روان شناسی فرهنگ

کد کتاب 121774

کتاب روان شناسی فرهنگ

تعداد صفحه
200
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید روان شناسی فرهنگ

دارای 3% تخفیف  

کتاب روان شناسی فرهنگ

کتاب روانشناسی فرهنگ یک مرجع علمی معتبر است که نگاه عمیقی به وضعیت انسان انداخته است و یقینا برای درمانگران، آموزگاران و متخصصین، دانشجویان فرهنگ، دانشجویان پرستاری و پزشکی، انسان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، جامعه‌شناسی، مشاوره و روان‌شناسی می‌تواند جالب‌توجه باشد.

کتاب روان شناسی فرهنگ

فصل1: تعاریف و چشم اندازها

فصل2: وضع بشر

فصل3: فرهنگ و نیازهای بشر

فصل4: فرهنگ و عزت نفس

فصل5: دیدگاه روان شناختی - وجودی به فرهنگ

فصل6: آسیب و بازیابی فرهنگی

فصل7: روایات تاریخی: داستان هایی که با آنها زندگی می کنیم

فصل8: روابط بین فرهنگی و بین گروهی

فصل9: تعلیم بین فرهنگی

فصل10: نتایج

کتاب های مرتبط با روان شناسی فرهنگ