<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. خانواده درمانی با مسلمانان
خانواده درمانی با مسلمانان ارجمند
خانواده درمانی با مسلمانان ارجمند ارجمند  

خانواده درمانی با مسلمانان

کد کتاب 121771

کتاب خانواده درمانی با مسلمانان

تعداد صفحه
248
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خانواده درمانی با مسلمانان

دارای 3% تخفیف  

کتاب خانواده درمانی با مسلمانان

اولین فصل کتاب با تعریف شباهت‌ها میان فرهنگ‌های مسلمانان آغاز می‌‌شود. سپس به نفوذ و تأثیر استعمار در کشورهای مسلمان می‌پردازد و پویایی‌های خانواده مسلمانان را مد نظر قرار می‌دهد. سپس در فصلی جداگانه به بررسی مدل‌های مختلف موجود در خانواده‌درمانی می‌پردازد و اینکه چگونه می‌توان این مدل‌ها را در کار با خانواده‌های مسلمان به کار برد. مطالعات موردی موجود در سراسر کتاب آورده شده است و حاصل کار با خانواده‌های مسلمان دارای پیشینه‌های مختلف ساکن در کشورهای غربی است. این مطالعات می‌تواند ابزارها روشن و دقیقی به متخصصان در کار با مراجعان خودشان ارائه کند.

کتاب خانواده درمانی با مسلمانان

بخش1: تاریخ معنوی، اجتماعی، خانوادگی و سیاسی مسلمانان

فصل1: اعتقادات مسلمانان

فصل2: کشورهای مسلمانان

فصل3: نفوذ استعمار

فصل4: جنسیت و قدرت

بخش2: تئوری های خانواده درمانی

فصل5: ارزیابی در خانواده درمانی

فصل6: خانواده درمانی ساخت گرا

فصل7: خانواده درمانی بوئنی

فصل8: خانواده درمانی تجربی

فصل9: خانواده درمانی روایتی

فصل10: خانواده درمانی بافتی

فصل11: خانواده درمانی فمینیستی

فصل12: خانواده درمانی پست مدرن

کتاب های مرتبط با خانواده درمانی با مسلمانان