1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. عصب روانشناسی
  4. راهنمای علوم اعصاب شناختی
راهنمای علوم اعصاب شناختی ارجمند
راهنمای علوم اعصاب شناختی ارجمند ارجمند  

راهنمای علوم اعصاب شناختی

کد کتاب 121767

کتاب راهنمای علوم اعصاب شناختی

تعداد صفحه
558
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای علوم اعصاب شناختی

دارای 2% تخفیف  

کتاب راهنمای علوم اعصاب شناختی

ین کتاب، به صورت منسجمی زیربنا و پایۀ موضوعات کلیدی موجود در حوزۀ علوم‌اعصاب‌شناختی را با توجه به تحقیقات کلاسیک و جدید ارائه می‌کند. من به شدت این کتاب عالی را توصیه می‌کنم. پروفسور دانیل شاختر استاد تمام روان‌شناسی دانشگاه هاروارد، آمریکا کتاب "راهنمای علوم‌اعصاب‌شناختی" مقدمه‌ای بی‌نقص از حوزه (علوم‌اعصاب‌شناختی) است. من شخصاً از این کتاب برای تدریس استفاده می‌کنم و آن را به همکارانم از رشته‌های دیگر که در مورد علوم‌اعصاب‌شناختی کنجکاو هستند پیشنهاد می‌کنم. نویسندۀ کتاب می‌داند کجا باید وارد جزئیات شود و کجا خلاصه‌ای مفید برای خواننده فراهم آورد و همیشه بافته‌ها و حقایق را به یک تصویر بزرگتر از آنچه می‌دانیم و اینکه چگونه می‌دانیم، مرتبط می‌کند. مارتا فرح رییس "مرکز علوم اعصاب و جامعه" دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا کتاب "راهنمای علوم‌اعصاب‌شناختی" جیمی وارد، مشخصاً یک افزودۀ برجسته در این حوزه (علوم‌اعصاب‌شناختی) است. پوشش موضوعات در این کتاب به شدت تحسین برانگیز است؛ از روش‌های پایه‌ای علوم‌اعصاب‌شناختی تا فصولی که با جزئیات موضوعاتی هم‌چون "هیجان" و همچنین مباحث شناختی عمده مانند "زبان" و "حافظه" را پوشش می‌دهند، در برمی‌گیرد که منعکس‌کنندۀ نتایج تحقیقات چند دهۀ اخیر است. این کتاب همچنین دربرگیرندۀ جدیدترین و به روزترین روش‌هاست و آنها را به گونه‌ای ادغام می‌کند که به دانشجویان کمک می‌کند روابط میان حوزه‌های مختلف این رشته را بفهمند. این کتاب یک دستاورد عظیم است.

کتاب راهنمای علوم اعصاب شناختی

فصل1: آشنایی با علوم اعصاب شناختی

فصل2: آشنای با مغز

فصل3: مغز الکتروفیزیولوژیکی

فصل4: مغز تصویربرداری شده

فصل5: مغز تخریب شده

فصل6: مغز بیننده

فصل7: مغز توجه کننده

فصل8: مغز کنش گر

فصل9: مغز یادگیرنده

فصل10: مغز شنوا

فصل11: مغز سخن گو

فصل12: مغز فرهیخته

فصل13: مغز حساب گر

فصل14: مغز اجرایی

فصل15: مغز هیجانی و اجتماعی

فصل16: مغز تحول پذیر