1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. نگاهی روانکاوانه به ورزش
نگاهی روانکاوانه به ورزش

نگاهی روانکاوانه به ورزش

کد کتاب 121762

کتاب نگاهی روانکاوانه به ورزش

تعداد صفحه
160
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نگاهی روانکاوانه به ورزش

دارای 3% تخفیف  

کتاب نگاهی روانکاوانه به ورزش

این کتاب که به قلم یک عاشق ورزش نوشته شده است، افق‌های جدیدی از همکاری و رشد را نمایان می‌کند. نویسنده آگاهی ژرفی نسبت به سطوح روان، تنش‌ها، تروماها، خیال‌پردازی‌ها و تعارض‌هایی دارد که ورزش آنها را دامن می‌زند. مطالعۀ این کتاب برای کسانی که از مشارکت در بازی همگانی ورزش لذت می‌برند بسیار جالب و ضروری است.

کتاب نگاهی روانکاوانه به ورزش

فصل1: فرهنگ و ورزش

فصل2: تحرک

فصل3: بازی

فصل4: رقابت

فصل5: انتقال

فصل6: فشار ها

فصل7: آرمان ها

فصل8: مصدومیت ها