1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روان شناسی دعا و نیایش رویکردی علمی
روان شناسی دعا و نیایش رویکردی علمی ارجمند
روان شناسی دعا و نیایش رویکردی علمی ارجمند ارجمند  

روان شناسی دعا و نیایش رویکردی علمی

کد کتاب 121759

کتاب روان شناسی دعا و نیایش رویکردی علمی

تعداد صفحه
288
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روان شناسی دعا و نیایش رویکردی علمی

دارای 2% تخفیف  

کتاب روان شناسی دعا و نیایش رویکردی علمی

این کتاب به عنوان یک اثر بسیار معروف در حیطه علمی و پژوهشی، دعا و نیایش را از دیدگاه روان‌شناختی، مبتنی بر علم تجربی و بدون کاستن از ارزش آن برای انسان‌های مذهبی بررسی کرده است. همچنین، دانشجویان می‌توانند آن را به عنوان یک منبع اصلی برای سمینار پیشرفته علمی در زمینه روان‌شناسی دین و دعا و نیایش استفاده کنند. دکتر کنت آی. پارگامنت، استاد بازنشستة گروه روان‌شناسی دانشگاه بولینگ گرین این کتاب یک بررسی سرسختانه و جدی و در عین حال، محترمانه و دلسوزانه از پژوهش‌های علمی دعا و نیایش است. اسپیلکا و لد در مقام روان‌شناس، بررسی علمی دعا و نیایش به عنوان مفهومی چندبعدی و روان‌شناختی را سودمند می‌دانند. آگاهی از روش‌های مختلف و مؤثر دعا و نیایش و دست‌یابی به درک عمیق‌تر از نقش آن در زندگی خود و دیگران، با مطالعه این کتاب میسر می‌شود.

کتاب روان شناسی دعا و نیایش رویکردی علمی

فصل1: مقدمه ای بر مطالعه ی علمی دعا و نیایش

فصل2: دعا و نیایش از دیدگاه روان شناختی

فصل3: ابعاد زیاد دعا و نیایش : مولفه چند بعدی

فصل4: تحول دعا و نیایش

فصل5: نقش دعا و نیایش در مقابله و سازگاری

فصل6: دعا و نیایش و سلامتی

فصل7: دعا و نیایش شفاعتی

فصل8: نتیجه گیری از دیدگاه ها و موارد احتمالی