1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. رادیولوژی/ پرتونگاری
 4. 10 سالانه فیزیک پزشکی ارشد IQB
10 سالانه فیزیک پزشکی ارشد IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی
10 سالانه فیزیک پزشکی ارشد IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

10 سالانه فیزیک پزشکی ارشد IQB

کد کتاب 102171

کتاب IQB ده سالانه فیزیک پزشکی ارشد

تعداد صفحه
415
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید 10 سالانه فیزیک پزشکی ارشد IQB

دارای 20% تخفیف  

 کتاب 10 سالانه فیزیک پزشکی ارشد IQB

دسترسی آسان به پاسخ های تسریحی آزمون یازده سال اخیر از مهمترین ویژگی های این مجموعه یه شمار می رود.

کتاب IQB ده سالانه فیزیک پزشکی ارشد

کتاب IQB ده سالانه فیزیک پزشکی ارشد

 1. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 86-85
 2. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 87-86
 3. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 88-89
 4. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 89-88
 5. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 90-89
 6. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 91-90
 7. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 92-91
 8. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 93-92
 9. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 94-93
 10. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 95-94
 11. آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی سال 96-95

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند