1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis 1400
پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis 1400 انتشارات آرتین طب

پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis 1400

کد کتاب 121684

پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis 1400

آموزش مبتنی بر تست

از مجموعه کتاب های جمع بندی علوم پایه در 20 روز

قابل استفاده برای تمامی قطب های آمایشی پزشکی

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis 1400

دارای 5% تخفیف  

پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis

پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis

علوم تشریح جمع بندی در 20روز پروگنوز

بیوشیمی جمع بندی در 20روز پروگنوز

فیزیولوژی جمع بندی در 20روز پروگنوز

باکتری جمع بندی در 20روز پروگنوز

ویروس جمع بندی در 20روز پروگنوز

جامعه شناسی دکتر منوچهر محسنی

جامع شیمی آلی و عمومی

روان شناسی عمومی دکتر حمزه گنجوی

راهنمای علمی برای تفکر نقاد

کتاب های مرتبط با پک ویژه جمع بندی لیسانس به پزشکی پروگنوز Prognosis 1400

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند