1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. مرور جامع آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها اندریاسن2019 همراه با اطلس رنگی
مرور جامع آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها اندریاسن2019 همراه با اطلس رنگی رویان پژوه
مرور جامع آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها اندریاسن2019 همراه با اطلس رنگی رویان پژوه رویان پژوه  

مرور جامع آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها اندریاسن2019 همراه با اطلس رنگی

کد کتاب 121632

کتاب مرور جامع آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها اندریاسن2019

همراه با اطلس رنگی

تعداد صفحه
416
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرور جامع آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها اندریاسن2019 همراه با اطلس رنگی

دارای 12% تخفیف  

کتاب مرور جامع آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها اندریاسن2019 همراه با اطلس رنگی

کتاب مرور جامع آسیب های تروماتیک وارده به دندان ها اندریاسن 2019 همراه با اطلس رنگی

فصل 1 : التیام زخم متعاقب صدمه
فصل 2 : پاسخ بافت های دهان به تروما
فصل 3 : پاسخ بافتهای دندانی تروماتیزه به روندهای درمانی مختلف
فصل 4 : پیشبینی و زمانبندی عوارض التیام
فصل 5 خصوصیات سلول های بنیادی دهانی و نقش آنها در رژنراسیون بافتهای دندانی
فصل 6 تکامل یک 
فصل 7 استئوکلاست های تحلیل برنده استخوان
فصل 8 روش های فیزیکی و شیمیایی جهت بهینه سازی التیام پالپ و پریودنتال بعد از صدمات تروماتیک
فصل 9 جنبه های روانی اجتماعی آسیبهای دندانی
فصل 10 بی توجهی و آزار بدنی کودکان 
فصل 11 طبقه بندی، اپیدمیولوژی و اتیولوژی
فصل 12 معاینه و تشخیص صدمات دندانی
فصل 13 شکستگی های تاجی
فصل 14 شکستگی های تاج - ریشه
فصل 15 شکستگی های ریشه
فصل 16 صدمات لاکسیشن به دندان های دائمی: یافته های کلی
فصل 17 کوفتگی وساب لاکسیشن
فصل 18 اکستروژن و لترال لاکسیشن
فصل 19 اینتروژن
فصل 20 اوالژن
فصل 21 آسیب های وارده به استخوان پشتیبان
فصل 22 آسیبهای وارده به دندان های شیری
فصل 23 آسیب های وارده به دندان های در حال تکامل
فصل 24 آسیب های بافت نرم
فصل 25 مدیریت بیماری پالپ و تحلیل دندانی مرتبط با تروما
فصل 26 اندودانتیکس رژنراتیو
فصل 27 تقویت دندان های درمان ریشه شده
فصل 28 مدیریت ارتودنتیک دنتیشن دچار تروما 
فصل 29 ترمیم دندان های تروماتیزه با کامپوزیت های رزینی
فصل 30 رستوریشن با استفاده از لامینیت و ونیرهای پرسلنی
فصل 31 بریجه ای باندشونده با رزین و بریجه ای در ناحیه قدامی
فصل 32 انکیلوز دنتوآلوئولار، دکورونیشن و حفظ استخوان آلوئول
فصل 33 اتوترنسپلنت دندان ها در قدام
فصل 34 استراتژی های درمان از دست رفتن دندان پس از تروما به ناحیه قدامی در افراد جوان.
فصل 35 درمان ایمپلنت در ناحیه زیبایی
فصل 36 ملاحظات زیبایی در بازسازی دندانهای آسیب دیده: رویکرد بیولوژیکی 
فصل 37 پیشگیری از آسیب های دهانی و دندانی
فصل 38 پروگنوز صدمات تروماتیک دندانی: ملاحظات آماری
فصل 39- اسپلینت کردن دندان های ترومادیده
فصل 40- بلیچینگ دندان های تروماتیزه تغییر رنگ یافته
فصل 41- جنبه های اقتصادی صدمات تروماتیک دندانی
فصل 42 -اطلاع رسانی به عموم مردم، بیماران و خدمات اورژانسی در مورد صدمات تروماتیک دندانی
فصل 43 - راهنمای ترومای دندانی
فصل 44 - انجمن بین المللی تروماتولوژی دندانی 
ضمائم
اطلس رنگی

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند