1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. گنجینه نکات زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2018
گنجینه نکات زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2018 گروه تالیفی دکتر خلیلی

گنجینه نکات زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2018

کد کتاب 121627

کتاب گنجینه نکات زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2018

تعداد صفحه
368
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه نکات زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2018

دارای 5% تخفیف  

کتاب گنجینه نکات زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2018

بخش اول : مولکولی

فصل 1: مولکول‌ها، ‌سلول‌ها و موجودات زنده مدل

فصل 2: ساختارهای شیمیایی

فصل 3: ساختار و عملکرد پروتئین

فصل 4: کشت و تجسم سلول‌ها

فصل 5: مکانیسم‌های اساسی ژنتیک مولکولی

فصل 6: تکنیک‌های ژنتیک مولکولی

فصل 7: ساختار غشاهای زیستی

فصل 8: ژن‌ها، ژنومیکس و کروموزوم‌ها

فصل 9: کنترل بیان ژن در سطح رونویسی

فصل 10: کنترل پس از رونویسی ژن

فصل 11: انتقال یون‌ها و مولکول‌های کوچک از غشاء

فصل 12: انرژیتیک سلول

بخش دوم: سلولی

فصل 13: حرکت پروتئین‌ها به غشاها و اندامک‌ها

فصل 14: حمل و نقل وزیکولی ترشح و اندوسیتوز

فصل 15: انتقال پیام و گیرنده‌های جفت شده با G پروتئین

فصل 16: مسیرهای پیام‌رسانی کنترل‌کننده‌ی بیان ژن

فصل 17: سازمان‌دهی و حرکت سلولی I (ریزرشته‌ها)

فصل 18: سازمان‌دهی و حرکت سلولی II (ریزلوله‌ها و رشته‌های حدواسط)

فصل 19: تنظیم چرخه‌ی سلول یوکاریوتی

فصل 20: یکپارچگی سلول‌ها در بافت‌ها

فصل 21: سلول‌های بنیادی عدم تقارن سلولی مرگ سلولی

فصل 22: سلول‌های سیستم عصبی

فصل 23: ایمنی‌شناسی

فصل 24: سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند