1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. GBS ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس
GBS ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس تیمورزاده
GBS ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس تیمورزاده تیمورزاده  

GBS ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

کد کتاب 121624

کتاب GBS ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

تعداد صفحه
41
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید GBS ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

دارای 10% تخفیف  

کتاب GBS ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

فصل1:خصوصیات کلی پاسخ ایمنی:سلول ها وبافت های سیستم ایمنی

ایمنی ذاتی و اکتسابی

سلول ها وبافت های سیستم ایمنی

پرسش های فصل1

فصل2:آنتی بادی و ژن

توزیع و تولید طبیعی آنتی بادی ها

و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند