1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. خلاصه ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون
خلاصه ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون اطمینان
خلاصه ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون اطمینان اطمینان  

خلاصه ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون

کد کتاب 121620

کتاب خلاصه ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون 2016

تعداد صفحه
179
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خلاصه ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون

دارای 10% تخفیف  

کتاب خلاصه ژنتیک در پزشکی تامپسون & تامپسون

فصل 1: مقدمه

فصل 2: مقدمه ای به ژنوم انسان

فصل 3: ژنوم انسان : ساختمان و عملکرد ژن

فصل 4: تنوعات ژنتیکی انسان: جهش و چندشکلی ها

فصل 5: اصول سیتوژنتیک بالینی و تجزیه و تحلیل ژنوم ها

فصل 6: اساس ژنومی و کروموزومی بیماری: اختلالات اتوزوم ها و کروموزو های جنسی

فصل 7: الگوهای توارث تک ژنی

فصل 8: توارث پیچیده اختلالات چند عاملی شایع

فصل 9: تغییر پذیری ژنیکی در جمعیت ها

فصل 10: شناسایی اساس ژنتیکی بیماریهای انسانی

فصل 11: اساس مولکولی بیماری های ژنتیکی

فصل 12: اساس مولکولی، بیوشیمیایی و سلولی بیماریهای ژنتیکی

فصل 13: درمان بیماریهای ژنتیکی

فصل 14: ژنتیک تکوینی و نواقص هنگام تولد

فصل 15: ژنتیک و ژنومیک سرطان

فصل 16: ارزیابی خطر و مشاوره ژنتیکی

فصل 17: غربالگری و تشخیص پیش از تولد

فصل 18: کاربرد ژنومیک در پزشکی و مراقبت بهداشت فردی

فصل 19: مسایل اخلاقی و اجتماعی در ژنتیک و ژنومیکس

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند