1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ارتوپدی
  4. ترجمه بیهوشی در جراحی ارتوپدی، سالمندی جراحی جنینی، باریاتریک، تهیه اعضا و پیوند ارکان جلد16 میلر 2020 فصول 58-60-61-63-64-65
ترجمه بیهوشی در جراحی ارتوپدی، سالمندی جراحی جنینی، باریاتریک، تهیه اعضا و پیوند ارکان جلد16 میلر 2020 فصول 58-60-61-63-64-65

ترجمه بیهوشی در جراحی ارتوپدی، سالمندی جراحی جنینی، باریاتریک، تهیه اعضا و پیوند ارکان جلد16 میلر 2020 فصول 58-60-61-63-64-65

کد کتاب 121603

کتاب ترجمه بیهوشی در جراحی ارتوپدی، سالمندی جراحی جنینی، باریاتریک، تهیه اعضا و پیوند ارکان جلد16 میلر 2020 فصول 58-60-61-63-64-65

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ترجمه بیهوشی در جراحی ارتوپدی، سالمندی جراحی جنینی، باریاتریک، تهیه اعضا و پیوند ارکان جلد16 میلر 2020 فصول 58-60-61-63-64-65

دارای 5% تخفیف  

کتاب ترجمه بیهوشی در جراحی ارتوپدی، سالمندی جراحی جنینی، باریاتریک، تهیه اعضا و پیوند ارکان جلد16 میلر 2020 فصول 58-60-61-63-64-65

کتاب ترجمه بیهوشی در جراحی ارتوپدی، سالمندی جراحی جنینی، باریاتریک، تهیه اعضا و پیوند ارکان جلد16 میلر 2020 فصول 58-60-61-63-64-65

کتاب های مرتبط با ترجمه بیهوشی در جراحی ارتوپدی، سالمندی جراحی جنینی، باریاتریک، تهیه اعضا و پیوند ارکان جلد16 میلر 2020 فصول 58-60-61-63-64-65