1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. بیوشیمی پزشکی جلد2
بیوشیمی پزشکی  جلد2 آییژ
بیوشیمی پزشکی  جلد2 آییژ آییژ  

بیوشیمی پزشکی جلد2

کد کتاب 100216

 کتاب بیوشیمی پزشکی جلد2

تعداد صفحه
616
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بیوشیمی پزشکی جلد2

دارای 2% تخفیف  

 کتاب بیوشیمی پزشکی جلد2

فصل 1 : بیوانرژتیک و اکسیداسیون بیولوژیک

فصل 2 : متابولیسم کربوهیدرات ها

فصل 3 : متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئین ها

فصل 4 : بخش اول : متابولیسم اسید آمینه و ترکیبات ازت دار غیرپروتئین

بخش دوم : متابولیسم پورفیرین ها و نوکلئوتیدها

فصل 5 : بیولوژی مولکولی

فصل 6 : بخش اول : کلیات هورمون شناسی

بخش دوم : غدد درون ریز

فصل 7 : آنزیم های خون (بالینی)

فصل 8 : بخش اول : pH خون و چگونگی تنظیم آن

بخش دوم : متابولیسم آب و الکترونیک

بخش سوم : متابولیسم مواد معدنی و عناصر کمیاب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند