1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب
نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب علمی سنا
نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب علمی سنا علمی سنا  

نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب

کد کتاب 121584

کتاب نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب

تعداد صفحه
368
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب

دارای 10% تخفیف  

کتاب نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب

کتاب نمودارنامه اسکراب با ترسیم نقشه نمودار فعالیت های اسکراب و سیرکولر در طول اعمال جراحی موجب توسعه و دانش فردی، حرفه ای و تفکر نقادانه در تکنولوژی های اتاق عمل گردیده و آمادگی لازم را در آنان جهت انجام جراحی ایمن و مراقبت از بیمار کاندید جراحی قبل و حین و بعد از عمل با کیفیت مطلوب ایجاد و افزایش رضایت بیماران را به دنبال داشته باشد.

 

کتاب نمودارنامه اصول و فنون سیر کولر و اسکراب

فصل یکم: علم و هنر جراحی- استرس- پویایی شرایط روانشناسی
فصل دوم: وجدان جراحی- حقوق بیمار
فصل سوم: مسائل قانونی- مسئولیت فردی- بررسی نظریه ها
فصل چهارم: تیم مراقبت از بیمار تحت عمل جراحی
فصل پنجم: سطح دانش و مهارت کمک جراح اول- وظایف کمک جراح اول
فصل ششم: عوامل مؤثر در سازگاری بیماران- هموستاز- نیازهای بیماران-سازگاری
فصل هفتم: اندیکاسیون های جراحی اطفال
فصل هشتم: جراحی سالمندان- چشم انداز سالمندی
فصل نهم: انواع طراحی بخش های جراحی – موقعیت دپارتمان جراحی- دپارتمان جراحی بر اساس الگو رفت و آمد
فصل دهم: جراحی سرپایی- برنامه های جراحی سرپایی- دپارتمان های جراحی سرپایی وابسته به بیمارستان
فصل یازدهم: اصطلاحات- آماده سازی محیط جراحی
فصل دوازدهم: طبقه بندی خطرها
فصل سیزدهم: میکروارگانیسم ها- قابلیت زیست پذیری میکروارگانیسم ها
فصل چهاردهم: تقسیم بندی وسایل مطابق سطح استریل سازی- تکنیک آسپیک- تکنیک استریل
فصل پانزدهم: لباس مناسب اتاق عمل، شستشوی دست ها، پوشیدن گان و دستکش
فصل شانزدهم: آلودگی زدایی و ضدعفونی
فصل هفدهم: استریلیزاسیون
فصل هجدهم: ابزار جراحی
فصل نوزدهم: تجهیزات تخصصی در جراحی
فصل بیستم: آمادگی قبل از جراحی بیماران
فصل بیست و یکم: تشخیص ها، نمونه ها و توجهات انکولوژیک
فصل بیست و دوم: داروشناسی جراحی
فصل بیست و سوم: وظایف متقابل و هماهنگ فرد اسکراب و سیرکولر
فصل بیست و چهارم: پوزیشن، پرپ و درپ بیمار
فصل بیست و پنج: مدیریت و نظارت بر بیمار
فصل بیست و ششم: برش جراحی، بستن زخم
فصل بیست و هفتم: ترمیم و هموستاز زخم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند