1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. چگونه یک مقاله بنویسیم
چگونه یک مقاله بنویسیم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چگونه یک مقاله بنویسیم دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

چگونه یک مقاله بنویسیم

کد کتاب 121512

کتاب چگونه یک مقاله بنویسیم

تعداد صفحه
196
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید چگونه یک مقاله بنویسیم

کتاب چگونه یک مقاله بنویسیم

کتاب چگونه یک مقاله بنویسیم

فصل1: ساختار یک مقاله علمی

فصل2: مقدمه

فصل3: روش کار

فصل4: نتایج

فصل5: بحث

فصل6: عنوان ها، چکیده ها و نویسندگان

فصل7: چه کسی یک نویسنده است؟

فصل8: منابع

فصل9: ارسال الکترونیک

فصل10: دسترسی آزاد

فصل11: چگونه یک نامه به سردبیر بنویسیم؟

فصل12: چگونه یک چکیده برای نشست علمی آماده کنیم؟

فصل13: چگونه یک گزارش موردی بنویسیم؟

فصل14: چگونه یک مقاله مروری بنویسیم؟

فصل15: چگونه یک مرور کتاب بنویسیم؟

فصل16: نقش ارزیاب مقاله

فصل17: نقش سردبیر

فصل18: کار ناشر چیست؟

فصل19: سبک نگارش چیست و چرا اهمیت دارد؟

فصل20: اخلاق نشر

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند