1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن
اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن

کد کتاب 121511

کتاب اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن

با همکاری: دکتر مرتضی - دکتر سارا خادمی

تعداد صفحه
220
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن

کتاب اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن

کتاب اصول فیزیکی و کاربرد بالینی سی تی اسکن

فصل1: مروری بر کلیات سی تی اسکن

فصل2: اصول فیزیکی سی تی اسکن

فصل3: پردازش و مشاهده تصاویر

فصل4: کیفیت تصاویر سی تی اسکن

فصل5: دوز رادیاسیون در سی تی اسکن

فصل6: آماده سازی شرایط پیش از انجام سی تی اسکن

فصل7: مواد حاجب و کاربرد آن در سی تی اسکن

فصل8: تکنیک ها و پروتکل های سی تی اسکن

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند