1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. آشنایی با تحلیل بقا و طول عمر در علوم پزشکی با کاربرد نرم افزارهای spss و sas
آشنایی با تحلیل بقا و طول عمر در علوم پزشکی با کاربرد نرم افزارهای spss و sas دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آشنایی با تحلیل بقا و طول عمر در علوم پزشکی با کاربرد نرم افزارهای spss و sas دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

آشنایی با تحلیل بقا و طول عمر در علوم پزشکی با کاربرد نرم افزارهای spss و sas

کد کتاب 121507

کتاب آشنایی با تحلیل بقا و طول عمر در علوم پزشکی با کاربرد نرم افزارهای spss و sas

تعداد صفحه
288
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آشنایی با تحلیل بقا و طول عمر در علوم پزشکی با کاربرد نرم افزارهای spss و sas

کتاب آشنایی با تحلیل بقا و طول عمر در علوم پزشکی با کاربرد نرم افزارهای spss و sas

کتاب آشنایی با تحلیل بقا و طول عمر در علوم پزشکی با کاربرد نرم افزارهای spss و sas

فصل1: مفاهیم اولیه تحلیل بقا

فصل2: مقدمه ای بر نرم افزار sas

فصل3: پردازه life test

فصل4: پردازه PHREG

فصل5: پردازه lifeREG

فصل6: مقایسه رگرسیون کاکس و مدل های پارامتریک درتحلیل بقا